Text author: [Ascertained]
Text author: [Ascertained]
Scoring summary: V (X), Coro, orch
Language of Text: German, Swedish
Subject: Passions
Scoring: V, Coro, orch
Catalog of works: 48/3 48/7 48/8 48/11 48/14 48/16-18 48/20 48/24-26 48/34-36 48/40
Original Title: Hofintendenten Romans | Passions Musiqve.
Material:
  • Source type:
    Source type: Manuscript copy
    Content type: Notated music
    Material:
    Format, extent: score (incpl): 52f.
Former owner: [Ascertained]
Incipits:
1.1.1
Gud själv all godhets
1.2.1
Då herden föll
1.3.1
Ack fader
1.4.1
Uppvaknen dock
1.5.1
Blixt och mord
1.6.1
Tag mig med
1.7.1
Hvad afgrundsondska
1.8.1
Jag vill i jorden
1.9.1
Se min svåra synd
1.10.1
Min missgärning
1.11.1
Gå bort och skynda
1.12.1
Ni som medan nåden warar
1.13.1
Hans rygg som har
1.14.1
Det är ju rosor vad som
1.15.1
Låt dig denna bittra
1.16.1
Ack hwad grym och gräslig
1.17.1
Besinna dig Pilatus
1.18.1
Skynder fort
1.19.1
Skall mitt lif nu
1.20.1
Det tycks när Jesu
1.21.1
Här bortkålnar lif
1.22.1
Hvaraf har solen
1.23.1
Min hulde min
1.24.1
Ack gruvligt ord
1.25.1
Har Jesus allt
1.26.1
Skälf helvetets
1.27.1
Här bleknar himeln
Notes: Die Partitur enthält nur eine Vokalstimme und eine Instrumentalstimme; Ausnahme: "Skal mit lif nu" für zwei Vokalstimmen und b, "Ach gruvligt ord" für zwei Vokalstimmen und eine Instrumentalstimme (im Original für drei Vokalstimmen)
"Bixt och mord" und "Skynder fort" in Original ohne Chor
Library (siglum) shelfmark: Saml.Wenster A:9
RISM ID no.: 190003525
Last update: October 16, 2022