Zurück zur Trefferliste
Musikhandschrift

Zannetti, Francesco

Quartets (inst.) in B|b; E|b; G; C; A; D

Bibliothek (Sigel Signatur):
I-AN  kpl.: vl I, vl II, vla, vlc
I-Nc
Ihre Meldung zum Titel RISM ID no.: 00000990069746
MarcXML anzeigen RDF/XML anzeigen