Zurück zur Trefferliste
Musikhandschrift

Bach, Johann Sebastian

Musikalisches Opfer

Bibliothek (Sigel Signatur):
A-Wn-h  2 Ex.
D-B  Am.B 73; 19f.; http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000199A800000000; Druckeinheiten A, B, D, E
D-B  Am.B 74; 19f.; http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00019D1E00000000; Druckeinheit C
D-B  2 Ex.
D-FUl
D-LEm  2 Ex.
D-Mbs  Sonata ... [in Stimmen]
GB-Lbl
I-Bc
NL-DHgm
US-BER
US-R
US-Wc
Ihre Meldung zum Titel RISM ID no.: 00000990003474
MarcXML anzeigen RDF/XML anzeigen